Thorbjørn Ingeman CV

CV Thorbjørn Ingeman

Thorbjørn var i bund og grund bange for heste, og havde samtidig en indre nysgerrighed og et  stort ønske om at kunne være sammen med de prægtige dyr. Hans første møde med en større flok heste var i 2011 hvor han mødte Birgitte.

Heste er bare, og er i det, der er. Det vi tobenede kalder nærvær. Den evne blev Thorbjørn i den grad endnu mere optaget af. Lære den særlige evne og være  sammen med heste, vakte Thorbjørns nysgerrighed. Igennem øvelser med hestene, meditation og eftertænksomhed fik Thorbjørn styrket sin tillid, åbenhed, villighed og ærlighed. Igennem tålmodighed og ydmyghed samt hans kærlighed til Birgitte og handlekraft fra hjertet, var dette med til at virkeliggøre en drøm…. at kunne lære af, og være sammen med heste. Thorbjørn har via tre kuske mentorer, mentorer der i mere en 70 år har arbejdet med hestevognskørsel, fået tilegnet sig kuske kundskaber. Han kører til forskellige event, bryllup, konfirmation og en stille og rolig tur i Rosenholm skoven.

Thorbjørn er vokset op på stenbroen i København, har været selvstændig entreprenør, sømand på langfart, og butler i en verden som få af os kender til. Han har startet den første genbrugsplads i København, arbejdet 7 år i Cannes i Frankrig som ejendoms funktionær. Han er uddannet erhvervs dykker i søværnet. Erfaring i at være uden arbejde og arbejde på fiskefabrik med akkord arbejde. I lære som tækkemand og arbejdet som tækkemand i 10 år.

Thorbjørn har erfaring  fra ansættelser i forskelige organisationer der arbejder med børn og unge der har særlige behov.  Thorbjørn arbejder ud fra en grundfilosofien Gentle Teaching ( nænsom læring) og  KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik )  Thorbjørn har været frivillig i hjernesagen og nye netværk i Blå kors.

I December 2018 blev Social og Sundhedshjælper dannelsen en del af hans CV.

Thorbjørns motto er,  “Det er aldrig for sent.”