Naturskole på Curlyhorsefarm

Naturskolen på Curlyhorsefarm er et individuelt tilbud, målrettet børn og unge med særlige behov.

Curlyhorsefarm tilbyder læring, rekreation og naturoplevelser,  midt i Rosenholm Skov med hestene og skoven som centrum for læring. Naturskolen på Curlyhorsefarm laver individuelle aftaler omkring tid og varighed.

Gymnastik på hesteryg

Naturskolen tilbyder 1 til 1 kontakt med Thorbjørn Ingeman. Thorbjørn er uddannet erhvervsdykker, tækkemand og social og sundhedshjælper. Thorbjørn har arbejdet med børn og unge med særlige behov, unge med misbrug, samt børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser  i mere end 20 år i forskellige projekter. Thorbjørn evner at stå roligt på begge sine ben, anerkende barnet/ den unges ressourcer og få disse til at blomstre. Thorbjørns tilgang er ud fra principperne i  Gentle Teaching ( nænsom læring) og KRAP, ( kognitiv ressourcefokuseret, anerkende pædagogik) Thorbjørn får supervision med fokus på kroppens betydning for læring ved supervisor og psykoterapeut Birgitte van der Burg. Birgitte van der Burg er uddannet sygeplejerske, supervisor og psykoterapeut  fra Bodynamic International.

På Curlyhorse farm  bruges skoven som læringsrum hvor der på naturskolen blandt andet kan lære at:

 • Lave bål
 • Fælde træer og trække tømmer med heste
 • Save brænde
 • Lave diverse reb / lære at splejse
 • Lave mad over bål
 • Mure
 • Tække mindre tag / eksempelvis på hundehuse
 • Gør heste klar med paksaddel,
 • Lære at køre hestevogn
 • Fiske

Al aktivitet på naturskolen foregår så vidt muligt udenfor. Der er en helt særlig læring i at kunne mærke sig selv og tilpasse sin næring, behov for væske, påklædning med mere for at kunne være til. At kunne mærke sig selv er en god indikator for at kunne være i samspil med andre.

Hestene

Hestene er et pædagogisk redskab for at støtte barnet/ den unge i at få ro i tænkehjernen, så udvikling og læring kan finde sted. Dagligdagens bombardement af sanse indtryk, muligheder og valg kan føre til forvirring, manglende orientering og stress, især for børn og unge med særlige behov. Undersøgelser viser, at ophold i naturen,  betyder, at der sker noget med os både fysisk og psykisk.  

Fakta har vist at der er:

 • Mindre af stress-hormonet kortisol i blodet
 • Ændret hjerterytme
 • Lavere blodtryk
 • Stærkere immunsystem
 • Højere aktivitet af de såkaldte alfa-hjernebølger, som associeres med øget serotonin.

Serotonin er et hjernestof, der blandt andet forbedrer kommunikation mellem hjerneceller. Nogle forskere peger på, at kroppen og psyken i højere grad slapper af i naturlige omgivelser, da det er et sådant miljø, vi oprindeligt har udviklet os i. Vores krybdyrhjerne flader helt til ro og spotter sikkerhed og tryghed.

Hjernen er et produkt af evolutionen. Når vi undersøger mentalt helbred og mentale tilstande, er det vigtigt at have menneskets oprindelse for øje.

Vi har lettere ved at tolke informationer fra naturlige omgivelser end informationer fra beton og større forsamlinger af mennesker. Forskningen har gjort interessante fund.

Undersøgelsen af aktiviteten i forskellige hjerneområder tyder på, at ophold i byområder aktiverer dele af hjernen, som er involveret i bearbejdning af truende og negative informationer. Omvendt aktiverer ophold i naturen ikke i samme grad disse områder i hjernen.

Naturen

Naturen kan medvirke til at få genopladet vores kognitive batterier – for eksempel koncentration, hukommelse og fokus  Et studie fra 2008 undersøger, hvordan forsøgsdeltagere klarer sig i opgaver, der kræver stor koncentration. Nogle skulle løse opgaverne efter en gåtur i naturen, og andre efter en gåtur på en travl gade. Forsøget viste, at deltagerne, der havde været i naturen, klarede sig langt bedre end de, der havde været på gåtur i byen.

Forskerne bag denne undersøgelse peger på, at hvor bylivet er krævende for vores opmærksomhedsressourcer og vores evne til at holde forstyrrende og distraherende informationer ude – for eksempel at holde øje med trafikken, blive fanget af reklameskilte, forholde sig til andre mennesker – så har naturen en restituerende effekt på disse ressourcer.

Børn og unge med sansestærk opmærksomhed, er særlig følsomme for indtryk hvor naturskolen og samværet med hestene styrker deres selvværd, koncentration og fokus.

Litteratur

 • Aspinall, P., Mavros, P., Coyne, R., Roe, J. (2013): The urban brain: analysing outdoor physical activity with mobile EEG. J., Sports Med. 2013
 • Berman, M.G., Jonides, J., Kapla, S (2008): The Cognitive Benefits of Interacting With Nature. Association for Psychological Science, 2008, Vol. 19, no. 12, SAGE publications
 • Bratan, G.N., Hamilton, J. P., Hahn, K.S., Daily, G.C., Gross, J.J. (2015): Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Academy, PNAS, July 14, 2015, vol. 112, no. 28, pp. 867-8572
 • Corazon, S.S., Stigsdotter, U.K., Jensen, A.G., & Nilsson, K.(2010): Development of the Nature-based therapy Concept for Patients with Stress-Related Illness at the Danish Healing Forest Garden Nacadia. Journal of Therapeutic Horticulture, 2010: XX
 • http://ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/bokse/videnblad/nacadia-videnblad.pdf
 • http://www.friluftsraadet.dk/media/1486782/friluftsliv_som_paedagogisk_metode_2015.pdf
 • Jordan, Martin (2015): Nature and Therapy. Understanding counselling and psychotherapy in outdoor spaces. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York
 • Kim, G-W, Jeong, G-W., Kim, T-H., Baek, H-S., Oh., S-K., Kang, H.K., Lee, S-G, K, Y. S., Song, J-K. (2010): Functional Neuroanatomy Associated with Natural and Urban Scenic Views in Human Brain. 0T Functional MR Imaging. Korean Journal of Radiology, Sep-Oct; 11 (5)
 • Lederbogen, F., Kirsch, P., et.al. City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. Nature, Vol. 474, 23. Juni 2011
 • Maller, C et.al. Healthy nature healthy people: ”contact with nature” as an upstream, health promotion intervention for populations. Health Promotion International, Vol.21, No.1, 2005
 • Richardson, M., Mcewan, K., Maratos, F., Sheffield, D. (2016) Joy and Calm: How an evolutionary functional model of affect regulation informs positive emotions in nature Research Gate, August 2016, Evolutionay Psychological Science, Springer International Publishing 2016
 • Selhub, E.M.& Logan, A.C:(2012): Your Brain on Nature. The Science of Nature’s Influence on Your Health, Happiness, and Vitality. John Wiley & Sons Canada, Ltd.