Natur- og rideterapi

Naturen er stærk  og dyr er gode at være med. Vores hjerne er skabt til at stole på naturens signaler, og vi ved instinktivt hvad vi skal gøre, for at jeg har det godt, træffer de gode valg for mig selv. Denne evne er blevet forstyrret af blandt andet mobil telefoner, (by) liv med tusindvis af kunstige sanse indtryk der skal bearbejdes, som vores hjerne i bund og grund ikke er skabt til at håndtere. Det kan skabe stress. Vi samarbejder med uddannede naturterapeuter og tilbyder naturterapi her i Rosenholm skov. Med eller uden heste.

Adskillige forskningsresultater konkluderer, at naturterapi er et effektivt middel til at fremme psykisk sundhed og velvære.
Eksempelvis er det påvist, at naturterapi kan mindske oplevelsen af stress,(1) og terapien forøger både selvtillid og selvværd (2) . Roen indfinder sig i kroppen, tænke- og følehjernen, (3)= spontan opmærksomhed.

Når spontan opmærksomhed indfinder sig, er det fascinerende i den tilstand at kunne samarbejde med at flytte en hest et bestemt sted hen, en hest på 400kg  uden hjælpemidler og kun ved hjælp af kropsprog, vejrtrækning og fravær af tanker om fortid og fremtid.

Vi mennesker gør, heste er.

Den ro det giver os mennesker at kunne være med det der  er, giver overskud og energi og styrker os at være i kontakt med krop, hjerte og hjerne. Dette styrker nærvær, og nærvær er næring til relationer. Relationer og det at være en del af en flok er altafgørende for os mennesker.  Nærvær giver adgang til at handle med det der er brug for, lige netop nu.

Det er kernen i vores arbejde, læring med heste. Heste er i det nu der gælder – mennesker er for det meste i fortiden eller fremtiden, hvor de tænker en masse tanker om hvis, og hvad og hvorfor. Hestene giver prompte feed back til os, når vi er sammen med dem. Når vi begynder at tænke tanker, slipper nærværet,  begynder hesten at græsse, eller vrinske efter dens flok eller gøre noget andet den har lyst til – nu da vi alligevel er “skredet” fra kontakten.

Lyt til podcast Heste og lederudvikling

http://den2radio.dk/udsendelser/heste-og-lederudvikling/

Læring med heste – hvorfor Heste?

  • De er eksperter i nonverbal kommunikation
  • Sociale og flok orienteret som os mennesker
  • De lever i en struktur med tilknytning på kryds og tværs i flokken – som mennesker
  • Giver kontakt og direkte feedback på adfærd
  • Er eksperter i nærvær og spejle din adfærd

1 Heywood, 1978; Baum, Singer & Baum, 1982; Ulrich & Simons, 1986

2 Wright, 1983

3 Ulrich, Dimberg & Driver, 1991